Základní služby

Základní služby jsou spojené s celou filozofií fungování Senzionu jako bezpečného ostrova pro všechny jeho obyvatele. Poskytují záruky za bezstarostné užívání všech prostor Senzionu, za bezpečí seniorů, za trvalé zajištění komfortního bydlení i údržbu okolí a za podporu a zprostředkování nezbytných služeb pro všechny seniory. Proto i platba za tyto služby je rozvržena adekvátně na všechny apartmány. Ostatní služby jsou nabízeny individuálně, dle potřeb a požadavků nájemníků.

 • Úklid společných prostor
 • Služby nedělitelně spojené s užíváním bytu = právo na užívání těchto služeb
 • Pomoc při úklidu v domácnosti, při vaření apod
 • V případě dočasné indispozice podnájemníka zajistí Nájemce dovoz léků či nákupu
 • Drobné úpravy a opravy v bytech, které přímo nesouvisí s běžnou údržbou domu a bytů
 • Pomoc při organizaci vlastních aktivit nájemníků
 • Organizace výletů
 • Zprostředkování kontaktu s organizacemi poskytujícími pečovatelské služby
 • Zprostředkování kontaktu na poskytovatele poradenských služeb při získávání všech nárokových sociálních a zdravotních dávek a podpor klientů
 • Úklid a údržba společných prostor a venkovních prostorů
 • Využívání společných prostor pro soukromé účely jako je např. oslava narozenin, rodinné setkání
 • Parkování v areálu Senzionu
 • Možnost zřízení malého záhonku
 • Volné využití PC s internetem
 • Připojení k internetu v každém bytě pomocí pevné linky i WiFi
 • Dodávka energií a nezbytných služeb, a to dodávky tepla, dodávky vody (centralizované poskytování teplé vody), odvádění odpadních vod
 • Osvětlení a vytápění společných částí domu
 • Zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání
 • Provoz výtahu
 • Využívání společné prádelny a sušárny včetně vybavení
 • Pro byty 1+kk je možné využít skladovacích skříní v hlavní budově

Nájemník si doplňové služby hradí sám podle aktuálního ceníku poskytovatelů těchto služeb, pokud nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. V rámci těchto služeb spolupracujeme především s neziskovými organizacemi z regionu Šumperka.

 • Zajištění ošetřovatelské a pečovatelské služby – veškerou zdravotní péči, péči o osobní hygienu a sociální práce zajišťují oprávnění školení pracovníci.
 • Dovoz obědů.
 • Půjčování kompenzačních pomůcek.
 • Zajištění výletů přizpůsobených potřebám seniorů.
 • Využívání společné prádelny a sušárny – jde především o spotřebu energie a pracích prostředků.