Doplňkové služby

Nájemník si doplňové služby hradí sám podle aktuálního ceníku poskytovatelů těchto služeb, pokud nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. V rámci těchto služeb spolupracujeme především s neziskovými organizacemi z regionu Šumperka.

  • Zajištění ošetřovatelské a pečovatelské služby – veškerou zdravotní péči, péči o osobní hygienu a sociální práce zajišťují oprávnění školení pracovníci.
  • Dovoz obědů.
  • Půjčování kompenzačních pomůcek.
  • Zajištění výletů přizpůsobených potřebám seniorů.
  • Využívání společné prádelny a sušárny – jde především o spotřebu energie a pracích prostředků.