Služby

Jaké služby Vám nabízíme?

Zajišťované služby jsou spojené s celou filozofií fungování Senzionu jako bezpečného ostrova pro všechny jeho obyvatele. Poskytují záruky za bezstarostné užívání všech prostor Senzionu, za bezpečí seniorů, za trvalé zajištění komfortního bydlení i údržbu okolí a za podporu a zprostředkování nezbytných služeb pro všechny seniory. Proto i platba za tyto služby je rozvržena adekvátně na všechny byty. Ostatní služby jsou nabízeny individuálně, dle potřeb a požadavků nájemníků.

 

Služby nedělitelně spojené s užíváním bytu

 • Pomoc při úklidu v domácnosti, při vaření apod.,
 • v případě dočasné indispozice podnájemníka zajistí Senzion dovoz léků či nákupu,
 • drobné úpravy a opravy v bytech, které přímo nesouvisí s běžnou údržbou domu a bytů,
 • pomoc při organizaci vlastních aktivit nájemníků,
 • organizace výletů,
 • zprostředkování kontaktu s organizacemi poskytujícími pečovatelské služby,
 • zprostředkování kontaktu na poskytovatele poradenských služeb při získávání všech nárokových sociálních a zdravotních dávek a podpor klientů,
 • úklid společných prostor,
 • využívání společných prostor pro soukromé účely jako je např. oslava narozenin, rodinné setkání,
 • možnost zřízení malého záhonku,
 • volné využití PC s internetem,
 • připojení k internetu v každém bytě pomocí pevné linky i WiFi.

 

Služby zahrnuté do nájmu

 • Využití parkovacích míst v areálu Senzionu,
 • dodávka energií a nezbytných služeb, a to dodávky tepla, dodávky vody (centralizované poskytování teplé vody), odvádění odpadních vod,
 • zajištění osvětlení a vytápění společných částí domu,
 • zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání,
 • provoz výtahu,
 • využívání společné prádelny a sušárny včetně vybavení,
 • pro byty 1+kk je možné využít skladovacích skříní v hlavní budově,
 • úklid a údržba společných venkovních prostorů.