Cena

Cena za pobyt v Senzionu je rozdělena na fixní částku, ze které je hrazen nájem bytu včetně nezbytných služeb na údržbu a chod celého areálu a na částku, ze které jsou hrazeny služby nedělitelně spojené s užíváním bytu.

Vedle těchto plateb je nutné počítat se zálohami na spotřebu energií v apartmánech i ve společných prostorech. Ceny energií jsou účtovány dle aktuální spotřeby každého nájemníka. Každý byt je vybaven individuálním elektroměrem, vodoměrem a podružným měřením spotřebovaného tepla. Skutečné náklady pak jsou jednou ročně vyúčtovány a v případě přeplatků je záloha individuálně snížena nebo naopak. Náklady na osvětlení, vytápění a spotřebu vody ve společných prostorech jsou rozpočítány mezi jednotlivé nájemníky dle aktuální spotřeby a podlahové plochy bytů.

Vlastní fotovoltaika

Náklady ne elektřinu jsou významně sníženy díky vlastní fotovoltaické elektrárně o výkonu 20 kWp, která plně funguje od poloviny r.2023. Snížení nákladů na odběr elektřiny vyhodnotíme do konce roku 2023. Podle toho a podle cen elektřiny na trhu se mohou upravit zálohy na elektřinu v roce 2024.

Ceny standardních bytů:

Velikost Nájem Služby Zálohy Energie Celkem
1+kk 29 m2 8 300 Kč 1 400 Kč 2 000 Kč 11 700 Kč
2+kk 47 m2 12 700 Kč 1 900 Kč 3 700 Kč 18 300 Kč
2+kk 58 m2 16 600 Kč 1 900 Kč 3 700 Kč 22 200 Kč