Klienty jsou senioři, kteří nejsou trvale odkázání na péči cizí osoby a kteří se nechtějí ve stáří nudit.

Prožijte s námi „neklidné stáří“.

Myšlenka založení Senzionu vychází z principů zahraničních modelů, kde se sami senioři ještě v aktivním věku zajímají o svůj osud ve stáří. Bydlení a služby v těchto zařízeních si mohou dlouhodobě dovolit buď díky vlastním úsporám, financím získaných z prodeje vlastní nemovitosti či díky podpoře svých dětí.