I SENZION musí reagovat na vysoké ceny energií. V první etapě jsme instalovali fotovoltaickou elektrárnu (FVE) o max. výkonu všech fotovoltaických panelů 9,4 kWp a výkonu střídače 10 kW.

Celá FVE je projektována tak, aby se její výkon dal zdvojnásobit.

Provoz jsme zahájili v září 2022 a tak čekáme na vyhodnocení efektu FVE až na jaře příštího roku.

V každém případě provoz FVE sníží náklady nájemníků na elektrickou energii min. o 30%.