Lezení, nejen s dětmi8. června jsme zahájili pravidelná setkávání, která jsme nazvali Čaj o páté, krásnou přednáškou našeho správce, Jirky Kesslera. Přednáška s příznačným titulem Lezení, nejen s dětmi,  prezentovala jeho mimopracovní aktivity. Jirka doprovodil svou přednášku mnoha krásnými fotografiemi v detailech na malé horolezce i s panoramaty hor. Sešlo se nás téměř dvacet pozorných posluchačů a Jirka měl problém přednášku ukončit po téměř hodině a půl.

jen zlomek fotografí k nahlédnutí, které byly v rámci přednášky promítnuté