Günter Hujber / Labyrint života / Výběr z dílaVernisáž výstavy proběhla za přítomnosti výtvarníka 24.10. v 17 hodin. Dílo Güntera Hujbera tvoří v prvé řadě exlibris, dále pak ilustrace a volná grafika. Od roku 2005 se věnuje především tvorbě grafické – jedná se o techniku tečkované suché jehly na měděných deskách, dotvořených leptáním, kladivem a různými nástroji. Kromě výtvarné činnosti se zabývá také psaním poesie,  fotografováním a nahráváním alternativní hudby.

Jsme moc rádi, že na vernisáži se objevilo kolem 45 návštěvníků, kteří měli možnost vyslechnout něco z poesie Güntera Hujbera a také jeho zasvěcenou přednášku o technice tvorby svých grafických děl. Škoda, že se akce nezúčastnil žádný zástupce obce. Pro obec Velké Losiny je čest mít za svého občana tak význačného umělce, který zde vystavuje velmi zřídka a spíše ve spolupráci se soukromými subjekty.

Na výstavě je kromě 50 krásných grafik i jeden velký obraz. Ve vitríně jsme umístili i vzorky nádherně vázaných svazků sbírek poesie doplněné tématicky díly Güntera Hujbera. Na ukázku je také vystavena kovová matrice, na které autor vytváří podklad pro následný tisk.

Všichni návštěvníci byli spokojeni, autor také a my, za pořadatele navýsost 😊

Přijďte se podívat, do 15.12. je ještě čas, ale ten běží rychle