Nájem a služby

Cena za pobyt v Senzionu je rozdělena na fixní částku, ze které je hrazen nájem apartmánu a na částku, která pokrývá náklady na základní služby.

Vedle těchto plateb je nutné počítat se zálohami na spotřebu energií v apartmánech i ve společných prostorech. Skutečnost se může lišit podle individuálních potřeb seniorů. Skutečné náklady pak jsou jednou ročně vyúčtovány a v případě přeplatků je záloha individuálně snížena nebo naopak.

Nabízíme fixaci nájmu po dobu pěti let, pokud míra inflace nepřekročí 3%. Po lhůtě pěti let může dojít k indexaci výše nájmu dle výše dosažené inflace za minulé roční období.

Nabízíme také to, že vyjednáme vždy ty nejlepší podmínky poskytovatelů energií v rámci celé skupiny investora.

Ceník – Senzion, ceny platné od 1. 5. 2018
*) **) ***)
Číslo bytu Typ Velikost (m2) Nájem Základní služby Záloha na energie Celkem Obsazenost
1 1+kk 29 + terasa 5 m2 4 560 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 7 950 Kč obsazený
2 2+kk 58 + terasa 11 m2 9 110 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč 14 030 Kč obsazený
3 1+kk 29 + terasa 5 m2 4 560 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 7 950 Kč obsazený
4 2+kk 58 + terasa 11 m2 9 110 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč   14 030 obsazený
5 1+kk 29 + terasa 5 m2 4 560 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 7 950 Kč obsazený
6 2+kk 58 + terasa 11 m2 9 110 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč   14 030 obsazený
7 1+kk 29 + terasa 5 m2 4 560 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 7 950 Kč obsazený
8 2+kk 58 + terasa 11 m2 9 110 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč 14 030 Kč obsazený
9 3+kk 56 + balkon 11 m2 8 790 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč 13 710 Kč obsazený
10 2+kk 47 včetně zádveří 6 920 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč   11 840 obsazený
11 2+kk 47 včetně zádveří 6 920 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč 11 840 Kč obsazený
12 2+kk 48 včetně zádveří 7 070 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč 11 990 Kč obsazený
13 2+kk 48 včetně zádveří 7 070 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč 11 990 Kč obsazený
14 2+kk 47 včetně zádveří 6 920 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč   11 840 obsazený
15 2+kk 47 včetně zádveří 6 920 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč   11 840 obsazený
16 1+kk 30 včetně zádveří 4 400 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 7 790 Kč obsazený
17 1+kk 30 včetně zádveří 4 400 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 7 790 Kč obsazený
18 1+kk 32 včetně zádveří 4 560 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 7 950 Kč obsazený
19 1+kk 32 včetně zádveří 4 560 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 7 950 Kč obsazený
20 1+kk 30 včetně zádveří 4 400 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 7 790 Kč obsazený
21 1+kk 30 včetně zádveří 4 400 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč   7 790 obsazený
22 1+kk 30 včetně zádveří 4 400 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 7 790 Kč obsazený
23 1+kk 30 včetně zádveří 4 400 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 7 790 obsazený
24 1+kk 32 včetně zádveří 4 560 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč   7 950 obsazený
25 1+kk 32 včetně zádveří 4 560 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč   7 950 obsazený
26 1+kk 30 včetně zádveří včetně nábytku 4 960 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 8 350 Kč obsazený
27 1+kk 30 včetně zádveří včetně nábytku 4 960 Kč 2 090 Kč 1 300 Kč 8 350 Kč obsazený
28 2+kk 42 včetně nábytku 6 810 Kč 2 820 Kč 2 100 Kč 11 730 Kč obsazený

*)    Základní služby jsou nedílnou součástí ceny za pobyt v Senzionu.
**)  Plyn, elektrická energie, vodné a stočné – veškeré energie jsou vyúčtovány vždy za roční období dle skutečných nákladů.
U bytů 2+kk je stanovena záloha na energie pro obsazenost bytu 2 osobami.
V případě, že je byt obsazen 1 osobou, pak tato záloha činí 1 500,- Kč.
***) Celková cena neobsahuje poplatky za likvidaci odpadů, TV a telekomunikační poplatky či pojištění domácnosti.

 

Energie
Ceny energií jsou účtovány dle aktuální spotřeby každého nájemníka. Každý byt je vybaven individuálním elektroměrem, vodoměrem a podružným měřením spotřebovaného tepla. Náklady na osvětlení, vytápění a spotřebu vody ve společných prostorech jsou rozpočítány mezi jednotlivé nájemníky opět dle aktuální spotřeby.

Doplňkové služby
Doplňkové služby jsou hrazeny dle aktuálního ceníku dodavatelů.
www.sumperk.charita.cz
www.pontis.cz