První aktivity21. 9. 2015

Dle přání seniorů jsme v tělocvičně a na venkovních cvičících prvcích začali s prvními aktivitami.