Přednáška Krásy Jeseníků – sokol stěhovavý30.11.2017

Přednáška Ing. Tomáše Pospíšila se uskutečnila ve spolupráci s obcí Velké Losiny. Nabídla účastníkům velmi poutavé vyprávění o sokolu stěhovavém, který před rokem 1950 v republice i v Jeseníkách žil. V důsledku hojného používání pesticidů vyhynul, ale po roce 2000 se do republiky i do Jeseníků opět vrátil. Pan Pospíšil své vyprávění doplnil fotografiemi zachycujícími život sokola při hnízdění,  lovu  i krmení mláďat.