Návštěva Muzea silnic ve Vikýřovicích9. 4. 2019

Velmi zajímavou stálou expozicí je část věnovaná rodině Kleinů. Výstava zachycuje dílo bratrů Kleinových od 1. poloviny 19. století. Na počátku se nejstarší z nich věnovali úpravám zámeckého parku v Lednici a později se přidali i mladší bratři a pokračovali stavbami řady státních a zemských silnic, železnic, výrobou kamen do domácností i strojů pro zemědělství. Bratři Kleinové po sobě zanechali obdivuhodné dílo.

Muzeum_silnic