Krásy JeseníkůVe středu 5. dubna přijal naše pozvání Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel krajského ředitelství Lesů České republiky v Šumperku. Ing. Pospíšil má bohaté zkušenosti s přírodou v Jeseníkách, věnuje se jí celý život a je její vášnivý ochránce. Na krásných fotografiích nám přiblížil CHKO Jeseníky, kde byla vyhlášena Ptačí oblast. Cílem oblasti je zachování a obnova ekosystému významných druhů ptátů v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany. Patří sem chřástal polní, jeřábek lesní. Kromě těchto ptáků  má zde domov také datel černý, kulíšek nejmenší, čáp černý, krkavec velký, ale i sokol stěhovavý, datlík tříprstý. Téma ptáků i zvěře v Jeseníkách by vydalo na několik přednášek a i přes nepříznivé počasí posluchačů přišlo hodně.