Geocasching3. 2. 2018

Za pomoci GPS navigace se našel poklad na lesním hřbitově v Sobotíně.

Geo_2   Geo_1