Bowling4. 12. 2018

Předvánoční doba vyžaduje i nějaké pokání. Opustit své pohodlí a jít si zahrát bowling vyžaduje trochu odvahy. Nebály se toho ženy, ba ani muži. Pětičlenná družstva si spolu zasoutěžila. Vítězové byli všichni účastníci.

Bowling_1 Bowling_2